Ładowanie

Polityka prywatności i cookie

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wypełniając obowiązek prawny nałożony na . Hotel Chańcza przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozp.”) informujemy, że:

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych będzie Hotel Chańcza, 26-035 Raków Chańcza 64A

2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Hotel Chańcza. tel. (41) 35-35-314lub drogą elektroniczną na adres [email protected]

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do:

 1. realizacji zawartej z umowy art. 6 ust 1 lit. b Rozp.;
 2. wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej art. 6 ust. 1 lit. c Rozp.
 3. realizacji złożonych przez Państwa zamówień art. 6 ust. 1 lit. c Rozp.;
 4. realizacji dostaw towarów przez transport własny lub operatorów pocztowych i firmy spedycyjne art. 6 ust. 1 lit. c Rozp.
 5. dochodzenia należności art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia;
 6. realizacji uprawnień reklamacyjnych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy art. 6 ust 1 lit. f Rozp.
 7. realizacji ciążących na FIRMIE obowiązków wynikających z przepisów prawa art. 6 ust 1 lit. c Rozp.
 8. prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną art. 6 ust. 1 lit. a Rozp.
 9. prowadzenia działań administracyjnych FIRMY, w tym do analiz, statystyk, art. 6 ust. 1 lit. a i f Roz.

4. Hotel Chańcza jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych w p. 3 mogą być udostępniane innym podmiotom tj.

 1. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 2. Podmiotom, z którymi Hotel Chańcza ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, kadrowo – płacowe, księgowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Przedsiębiorstwa jak też podmiotom udzielającym wsparcia Przedsiębiorstwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

5. Hotel Chańcza jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w p.3., przy czym

 1. w celu prowadzenia działań wskazanych w p. 3h dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa wyrażonej zgody;
 2. w celu prowadzenia działań wskazanych w p. 3i dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Hotelu Chańcza lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Hotel Chańcza jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przysługują Państwu następujące prawa do:

 1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;
 2. usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;
 3. przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w p. 3. Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt wskazany w p. 2.

8. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami powyższej „Klauzuli informacyjnej”.